Fatura Verilerini Otomatik Yakalama Yazılımı

InvoiceCUBE sistemi faturaların taranması ile birlikte fatura üzerindeki verileri almaktadır. Elde edilen verilerden şüpheli olanlar veya şüphe duyulan harf veya rakamlar farklı renkte işaretlenmekte ve sadece bu tür şüpheli durumlarda düzeltme yapılması sayesinde kısa sürede işlemler tamamlanmaktadır. İşlemi tamamlanan faturalar PDF formatına dönüştürülmekte ve dijital arşiv yönetim sisteminde saklanabilmektedir. Yine işlemi tamamlanan faturalara ait elde edilen bilgiler (fatura no, fatura tarihi, firmalara ait ünvanlar, tutar, vergi dairesi, vb.) Excel dosyasına aktarılır. Veri yakalama özellikleri bakımından oldukça gelişmiştir. Dünya'da temsil edilen OCR ICR yazılımları ile entegre olarak çalışabilir, üst düzey veri yakalama imkanı sunar. Verilerin yakalanması ve işlenmesi çeşitli aşamalardan geçerek belge dışarıya aktarılır.

İşlemler 3 aşamada gerçekleştirilir:

  1. Faturaları yükleme ve veri yakalama
  2. Doğrulama
  3. Dışarı aktarma