• Dağıtık mimari özelliğiyle, yüksek sayıda kamera kullanımının olduğu güvenlik sistemlerinde, tüm kameraların kolaylıkla yönetilmesi kabiliyetine sahiptir.
  • Her bir kamera için farklı fonksiyonlar tanımlanmakta ve bu fonksiyonlar aracılığıyla video görüntüleri yorumlanmış şekilde merkeze iletilebilmektedir.
  • Proje ile üretilecek olan video yönetim sistemi için karmaşık seçenekler ve terminoloji olmayan sezgisel bir arayüz kullanılması planlanmıştır.Bu sayede, ara elemana ihtiyaç duymadan kullanıcı, sistemi kendisi ayarlayıp kullanabilir olacaktır.
  • CCTV kamera sistemlerinin kurulu olduğu alanlarda, izleyici operatörlerin sebebiyet verdiği insan kaynaklı hataları ciddi oranda alt seviyelere çekecek ve güvenlik uygulamalarında verimlilik sağlanmaktadır.
  • Kayıttan izleme ve kayıttan video klip aktarma,istenilen işlev düzeyini ve yazılıma eklenecek kamera sayısını seçilebilmesine izin veren basit bir lisanslama yapısına sahiptir.
  • Yazılımı yükseltmek ve daha fazla kamerayla genişletmek kolaydır.
  • Farklı bilgisayarlarda aynı anda birkaç istemci çalışabileceği için sınırsız sayıda kameradan alınan video, kontrol odasında gösterilebilir.
  • ​İstenilen sayıda kameranın yer alacağı büyüklükte IP kamera izleme sistemi kurmayı sağlar.