• Farklı markalar altında bulunan IP tabanlı IP kamera,DVR ve NVR donanımları tek bir ortamdan izleme ve kayıt yapabilme özelliği,farklı marka ve modelde kameraların sisteme entegre edilebilmesi performans kriteri ile IP tabanlı tabanlı cihaz planlaması ile ONVIF protokolüne uygun olarak geliştirilmiştir.
  • Ayrıca sistem marka bağımsız Mobil NVR donanımı ile entegre olabileceğinden, mobil aygıtların harita üzerinde canlı izlenebilmesini ve rota belirlenebilmesini sağlanmaktadır.
  • Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan video yönetim sistemi, ONVIF ve PSIA standartlarına uygun olan tüm IP tabanlı fiziksel güvenlik ve video ekipmanını (farklı üreticilere ait kameralar, kayıt cihazları, 3. parti yazılımlar gibi) tek bir arayüzden bağlanıp komuta etme özelliğine sahiptir.
  • Bu standartlar sayesinde, IP CCTV sistemlerde farklı markalı bileşenlerin bir arada ve uyum içinde çalışması ve cihazların tek bir yazılım üzerinden yönetilebilir olması sağlanmaktadır.
  • Sektörde kamera üreticilerinin kendi markalarıyla uyumlu olarak ürettiği Video Yönetim Sistemleri göz önünde bulundurulduğunda, geliştirilecek sistemin marka bağımsızlığı sağlaması olması oldukça önemlidir.
  • Sistem,tek sunucu üzerinden 64 kanala kadar görüntü alabilme kabiliyetine sahip olacak şekilde planlanmıştır.
  • Modüler yapısı sayesinde geçiş kontrol sistemleri, plaka ve yüz tanıma sistemleri gibi 3. parti uygulamalarla entegrasyonu sağlanmaktadır.
  • Tüm güvenlik alt sistemleri tek platform üzerinden yönetilecek ve merkezi tümleşik bir güvenlik platformu oluşturulmaktadır.Bu sayede genişleyebilirlik ve esneklik özelliklerine sahip olabilecektir.
  • ONVIF ve PSIA standartlarına uygun olan tüm IP tabanlı fiziksel güvenlik ekipmanları ile çalışabilecek ve tek bir arayüzden bağlanıp komuta etme özelliğine sahip olacaktır.
  • *Bahsi geçen standartlara uygun olmayan ekipmanlar içinse SDK (Software Development Kit/ Yazılım Geliştirme Kiti) ile sisteme entegre hale getirilir.