• Yüz tanıma modülünün sisteme entegrasyonu ile ortamda iyi konumlandırılmış kameralardan alınan görüntüler sayesinde yüz tespit ve tanıma işlemi gerçekleştirilir.
  • Görüntü işleme temelli bu sistemde, kameralardan alınan video görüntü çerçeve içerisindeki yüzler görüntü işleme algoritmalarıyla algılanır ve veri tabanına kaydedilir.
  • Video görüntü üzerinde tespiti yapılan yüz, sistem üzerinde sorgulanır. Sorgulama sonucunda gerekli uyarılar varsa sistem kullanıcıya uyarı verir.
  • Sorgulama sonucu önceden tanımlı bazı görevler yerine getirilir. (Kapı açma vb.)
  • Video akışı içerisinden en uygun yüz tanıma çözünürlüğü seçerek tespit ettiği yüzü veri tabanına kaydeder.
  • Tanımlanan bu yüz ile arşivden veya gerçek zamanlı veri akışından kimlik tespiti yapılmasını sağlar.